CER medverkade online på internationell konferens

Tis 29 mars 2022 09:31

När The 1st Economic Transformation and Sustainability International Conference gick av stapeln den 28-30 mars ansvarade CER för första dagens sista session: ”Digital transformation in financial services”.

Economic Transformation and Sustainability International Conference

Mustafa Nourallah ledde sessionen där sex papper presenterades. Bland dessa ingick hans eget bidrag ”Employing structural equation modeling to test a conceptual framework in business studies”. Hans kollega Masoome Abikari presenterade bidraget ”Emotions, perceived risk, and consumers’ behavioural intention to adopt emerging e-banking technology”. Huvudtalare på sessionen var CERs centrumledare Peter Öhman. Hans föredrag handlade om digitala betalningsmedel och maskinella finansiella rådgivare. Som avslutning summerade Mustafa Nourallah sessionens bärande teman.

Huvudarrangör för den digitala konferensen var Modern College of Business & Science i Muscat, Oman. Förutom CER medverkade även Oxford Educational Research and Training, samt tre lärosäten från Indien: Indian Economic Association, Aligarh Muslim University och Amity University.


Sidan uppdaterades 2022-03-29