CER och CERUM i samarbete

Ons 30 mars 2022 15:54

Sex forskare från Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (CERUM) besökte CER den 29-30 mars för att diskutera gemensamma forskningsområden och kommande samarbeten.

CER och CERUM samarbetar

Flera spännande och viktiga frågor om kommunal och regional utveckling diskuterades och med på en del av mötet var även Mittuniversitetets rektor Anders Fällström samt kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, Bodil Hansson, och biträdande kommundirektör Lennart Andersson.

Från CERUM deltog nationalekonomerna Johan Lundberg, föreståndare för CERUM, Zoltan Elekes och Lars Westin, företagsekonom Elin Nilsson samt Emelie Hane Weijman och Roger Marjavaara, ekonomisk geografi.


Sidan uppdaterades 2022-03-30