Mån 07 mar 2022 13:22

CERs centrumledare, Peter Öhman, har fått ytterligare ett regeringsuppdrag. Den här gången anlitas han som expert i en statlig utredning om hanteringen av EU-medel.

Peter Öhman, centrumledare CER

År 2020 administrerade svenska myndigheter över 18,2 miljarder kronor i utbetalningar kopplade till EU-fonder och EU-program. Utifrån en kartläggning av de aktörer som förvaltar, hanterar respektive granskar dessa medel, ska utredningen lämna förslag till en organisatorisk struktur och ansvarsfördelning som möjliggör en mer ändamålsenlig, effektiv och rättssäker förvaltning av de medel som kommer från EU-budgeten. I uppdraget ingår även att lämna nödvändiga författningsförslag. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023.

Peter Öhman är en av 16 utsedda experter och den enda som kommer från universitetsvärlden. Förordnandena gäller fr.o.m. den 1 mars 2022 tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna i utredningen är slutförda.
— Det är hedrande att få ingå som expert i en statlig utredning som handlar om hanteringen av EU-medel. Dels för att i egenskap av CER-medarbetare vara ”the one to be asked”, dels för att det är viktigt hur dessa medel hanteras, kommenterar Peter Öhman.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-03-07