Ny fas för satsningen på livslångt lärande

Tis 29 mar 2022 09:30

Måndagen den 28 mars startade 13 deltagare från sju organisationer den första uppdragsutbildningen inom ramen för CERs utbud av korta, flexibla, teknikstödda kursmoduler för yrkesverksamma.

Studenter i datorsal

Kursmodulen Agilt ledarskap och tillitsstyrning (1,5 hp) handlar om förändringsledning, där teoriavsnitt varvas med studier av deltagarnas egna organisationer. De medverkande kan bland annat kartlägga hur något inom den egna organisationen ser ut och varför, vilka effekter det får att det ser ut som det gör och hur det skulle kunna se ut i framtiden.

Kursmodulen pågår i fem veckor och avslutas med presentationer av vad deltagarna har kommit fram till samt diskussioner och erfarenhetsutbyten. Ambitionen är att de vunna kunskaperna ska bidra till att utveckla både deltagarna och deras organisationer.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-03-29