CER‑doktorander etablerar samarbete med polskt universitet

Mån 25 jul 2022 12:53

CER har beviljats fakultetsmedel för att stärka doktorandmiljön och etablera ett långsiktigt forsknings- och utbildningssamarbete med ett polskt universitet: University of Szczecin.

Forskningssamarbeten

I ett första steg ska doktoranderna vid CER genomföra en workshop med doktorander vid avdelningen för ekonomi, finansiering och ledarskap vid University of Szczecin för att identifiera möjliga doktorandsamarbeten. I ett därpå följande steg är ambitionen att etablera möjliga samarbetsprojekt inom såväl forskning som utbildning inom de företagsekonomiska delområdena redovisning, finansiering, entreprenörskap och strategiska nätverk.

                   

                    Universitetet i Szczecin, Polen.

Parallellt med detta har den senaste i raden av doktorander vid CER, Masoome Abikari, fått sin första artikel inom avhandlingsområdet e-banking accepterad för publicering i en internationell tidskrift.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-07-25