CER initierar studier om kunskaps‑ och innovationsdriven tillväxt

Fre 16 sep. 2022 13:52

I samarbete med Centrum för regionalvetenskap vid Umeå Universitet (CERUM) påbörjar CER ett projekt med fokus på kunskaps- och innovationsdriven tillväxt och hållbar samhällsutveckling i Norrland.

tillväxtevent_16_sept

Ett led i detta är det webbinarium som CER den 16 september arrangerade i samarbete med Pro&Pro för att diskutera hur akademi, näringsliv och offentlig sektor tillsammans kan bidra till tillväxt i vår region. Drygt 100 personer deltog på seminariet online, och ett 20-tal fanns på plats i lokalen.

En ambition med projektet är att öka kunskapen om vilka faktorer som kan påverka regional utveckling utifrån de specifika förutsättningar som råder i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Här välkomnas näringsliv, offentlig sektor och andra intresserade parter.

Tidigare har CERs centrumledare Peter Öhman och CERUMs föreståndare Johan Lundberg, tillsammans med Mittuniversitettes rektor Anders Fällström, fört fram vikten av forskning och evidensbaserad kunskap inom detta område dels i en CER-blogg och dels i en debattartikel i Sundsvall Tidning.

Se tillväxtseminariet i efterhand på vår Youtubekanal


Sidan uppdaterades 2022-09-20