SPV fortsätter i CER‑nätverket

Mån 23 okt 2023 16:01

Statens tjänstepensionsverk (SPV) och CER har förlängt samarbetsavtalet till att omfatta perioden 2024-2026.

Maria Humla
Maria Humla, Generaldirektör på Statens tjänstepensionsverk (SPV).

Det fortsatta samarbetet med SPV är viktigt för CER och fokuseringen på området bank, försäkring och pension. SPV bidrar i både forskningsprojekt och arbetet i CER-nätverket, inte minst i frågor som rör regional utveckling. SPV är även en aktiv part i satsningen på livslångt lärande och arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling, vilket är av vikt för enskilda organisationer och för regionen i stort.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-10-23