CER och Mitthem tecknar nytt treårsavtal

Mån 13 nov. 2023 18:25

Mitthem följer branschkollegan Diös och är fortsatt med i CER-nätverket åren 2024-2026.

Mitthem

Som ett kommunalt fastighetsbolag stärker Mitthems närvaro inte bara fastighetssidan av CER-nätverket, utan även samarbetet med Sundsvalls kommun. Mitthem har även bidragit till att frågor om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är centrala i några av de forskningsprojekt som bedrivs vid CER såväl som i nätverksarbetet och inte minst vad gäller centrumets engagemang i regionala utvecklingsprojekt.

            Lotta Björklund, vd Mitthem

            Lotta Björklund, vd Mitthem.


Sidan uppdaterades 2023-11-24