Framgångsrikt försvarad CER‑avhandling

Tis 28 feb 2023 11:01

Fredagen den 24 februari försvarade Mustafa Nourallah sin avhandling “A tale of two FinTech solutions: Loyalty in mobile bank applications and initial trust in financial robo-advisors”.

disputation Mustafa Nourallah
Mustafa Nourallah och huvudhandledare Peter Öhman.

Avhandlingen belyser unga bankkunders lojalitet gentemot mobila banapplikationer och unga investerares tillit gentemot bankernas robotbaserade finansiella rådgivning. Ett 25-tal närvarande fanns på plats i sal C312 i Sundsvall. Med på länk från Frankrike var fakultetsopponent Professor Duc Khuong Nguyen från IPAG Business School i Paris. I betygsnämnden, som fanns på plats i Sundsvall, ingick Docent Chia-Li Chien från The American College of Financial Services i USA, Docent Izidin El Kalak från Cardiff University i Storbritannien och Profesor Katarina Gidlund från Mittuniversitetet. Huvudhandledare var CERs centrumledare Peter Öhman och biträdande handledare var först Christer Strandberg och sedan Tommy Roxenhall.

           

           Betygsnämnden: Docent Chia-Li Chien, Docent Izidin El Kalak och Profesor Katarina Gidlund.

– Det var roligt att få visa upp den forskning som bedrivs av våra doktorander för internationella experter inom området och att få ta del av de positiva omdömen som Mustafa fick för sitt avhandlingsarbete, säger Peter Öhman.

Divalänk till avhandlingen “A tale of two FinTech solutions: Loyalty in mobile bank applications and initial trust in financial robo-advisors”.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-03-13