Tis 21 feb 2023 11:56

Ett drygt år efter den senaste internationellt publicerade antologin med CER-forskare i redakörsstaben (Mustafa Nourallah) kan CER nu räkna in ännu en sådan antologi, den här gången om utvecklingen inom redovisnings- och revisionsområdet utifrån den allt snabbare tekniska utvecklingen.

antalogi om Big Data

Tillsammans med Tarek Rana och Alan Lowe från RMIT University i Melbourne, Australien, är Jan Svanberg och Peter Öhman redaktörer för den 564 sidor långa antologin “Handbook of big data and analytics in accounting and auditing”. CER-forskarna har även skrivit två av bokens kapitel och i antologin medverkar ett flertal andra svenska forskare (hemmahörande vid Högskolan i Gävle, Högskolan Kristianstad, Jönköping International Business School, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet). Det internationella intresset för de frågor boken tar upp visas av att kapitel har skrivits av forskare från Australien, Bangladesh, Italien, Kanada, Kina, Schweiz, Singapore, Storbritannien, USA och Vietnam.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-02-21