Fre 03 mar 2023 11:02

Torsdagen den 2 mars försvarade Irina Dimitrova sin licentiatuppsats “Full-adoption of digital payment methods? Barriers and barrier-breakers from a Swedish bank customer perspective”.

Irina Dimitrovas licseminarium
Opponet professor Niklas Arvidsson, KTH, Irina Dimitrova, CER, och huvudhandlare professor Peter Öhman, Mittuniversitetet/CER.

Irina Dimitrovas arbete behandlar dels de fördelar som finns med digitala betalningsmetoder, dels de utmaningar som uppstår.

               

               Betygsnämnden från vänster: Docent Marianne Rödvei Aagaard, Uppsala universitet,
               Professor Aron Larsson, Mittuniversitetet och professor Heléne Lundberg,
               Mittuniversitetet/CER.

Ett 15-tal åhörare fanns på plats i Sundsvall och det fanns också möjlighet att följa seminariet via länk. Fakultetsopponent var Professor Niklas Arvidsson från KTH. Huvudhandledare var professor Peter Öhman och biträdande handledare var professor Darush Yazdanfar, båda vid CER. Irina Dimitrova fortsätter nu sin forskarutbildning med ytterligare studier inom sitt valda område och närmast väntar presentationer på två internationella konferenser.

Divalänk till licentiatuppsatsen “Full-adoption of digital payment methods? Barriers and barrier-breakers from a Swedish bank customer perspective”.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-03-03