Irina Dimitrova

Doktorand|Doctoral Student

Bakgrund

Företagsekonomi - marknadsföring och management (Msc)
Handelsekonomiprogrammet (Msc)

Forskningsområden

Marknadsföring och finans. Kund- och konsumentbeteende relaterade till digitala banktjänster bl.a. digitala betalningsmetoder.

Forskning

Nuvarande forskningsprojekt handlar om barriärer och barriär-brytare mot det kontantlösa samhället dvs. digitala betalningsmetoder.

Undervisning

FÖ118G Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap/ Organisation and leadership, 7,5 hp (Bsc, distans)

FÖ023G/IG004G Marknadsföring/Marketing, 7,5hp (Bsc)

Forskningsprojekt

Pågående

Digital banking and finance

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Dimitrova, I. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2022). Barriers to bank customers’ intention to fully adopt digital payment methods. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 14: 5, ss. 16-36.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Dimitrova, I. & Öhman, P. (2022). Usefulness of Netnography in the digital banking context. I Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. USA : IGI Global. S. 280-294.  

Dimitrova, I. & Öhman, P. (2021). Digital Banking and the Impersonalisation Barrier. I Impact of Globalization and Advanced Technologies on Online Business Models. IGI Global. S. 120-133.  

Konferensbidrag

Dimitrova, I. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2019). Challenges in the Limited Choice of Payment Methods in Terms of Cashless Society: Bank Customers' Perspective (work in progress). I ICEEG 2019 Proceedings of the 2019 3rd International Conference on E-commerce, E-Business and E-Government.. S. 45--48.  

Licentiatavhandlingar

Dimitrova, I. (2023). Full-adoption of digital payment methods? : Barriers and barrier-breakers from a Swedish bank customer perspective. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University licentiate thesis : 191)  

Rapporter

Dimitrova, I. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2022). Barriärer för att fullt ut välja digitala betalningsmetoder. Sundsvall : Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2022:5).  

Sidan uppdaterades 2023-09-21