Start för flexibel kursmodul för controllers

Ons 15 mars 2023 13:12

Den 16 mars är det dags för kursstart för en grupp controllers vid Härnösands kommun. Lagom till sommaren ska de vunna kunskaperna inte bara vara till nytta för deltagarna utan också för kommunen.

Ekonomi

Strategisk ekonomistyrning, 3 hp, är den senast utvecklade kursmodulen i det växande utbudet av CERs korta, flexibla, teknikstödda kursmoduler för yrkesverksamma. Den har utvecklats tillsammans med forskare vid andra lärosäten, och i nära samarbete med representanter för Härnösands kommun. Teoriavsnitt kommer att varvas med praktiska uppgifter, där deltagarna arbetar med data från den egna organisationen. Kursmodulen pågår i tio veckor (med reducerad studietakt) och avslutas med presentationer, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

– Det här är ett bra exempel på samverkan mellan lärare på flera universitet, men framför allt med företrädare för en kommun som noterat ett behov av komptenstillförsel i anslutning till praktiknära arbetsuppgifter, kommenterar CERs centrumledare Peter Öhman.

 


Sidan uppdaterades 2023-03-16