Sön 28 maj 2023 20:10

På dagen 100 år efter det att revisorsorganisationen FAR bildades den 26 maj 1923 lanserade Ekerlids förlag antologin ”Revision – i går, i dag, i morgon”. Redaktörer och huvudskribenter är Katharina Rahnert från Karlstads universitet och Peter Öhman, centrumledare vid CER.

Peter Öhman och Katharina Rahnert

Boken beskrivs som en mångfacetterad och populärvetenskaplig genomgång av revisionsverksamhetens utveckling i Sverige med skribenter från svenska lärosäten inom ämnesdisciplinerna företagsekonomi, juridik och ekonomisk historia. Antologin kan även tjäna som kunskapsbank för alla de studenter som skriver sina examensarbeten om revisionsrelaterade frågor.

Vid boklanseringen medverkade, förutom redaktörerna, Karin Apelman, generalsekreterare och vd för FAR, Anders Ahlgren, chefsjurist vid Revisorsinspektionen, Anders Houltz, forskningschef vid Centrum för näringslivshistoria och Peter Malmqvist, revisor och finansanalytiker.

– Det är roligt att boken redan rönt så pass stor uppmärksamhet och vi kan också notera att branschen genomgår en omfattande transformation som kommer att bli intressant att följa de kommande årtiondena, kommenterar Peter Öhman.

Beställ antologin här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-07