Givande kursmodul för controllers avslutad

Fre 30 juni 2023 10:01

I mitten av juni avslutades kursmodulen Strategisk ekonomistyrning, 3 hp, för en grupp controllers vid Härnösands kommun. Den pågick i tio veckor (med reducerad studietakt) och avslutades med presentationer, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Härnösand stad

Under kursen, som lärare/forskare vid CER har utvecklat tillsammans med lärare/forskare vid andra universitet och i nära samarbete med företrädare för Härnösands kommun, varvades teoriavsnitt med praktiska uppgifter, där deltagarna fick arbeta med data från den egna organisationen. Glädjande är dels det goda samarbetet med Härnösands kommun, dels att de nyvunna kunskaperna kommer att kunna vara till nytta för kommunen.

– Kursen har haft stor betydelse då den gett våra controllers möjlighet att vidga perspektivet avseende ekonomistyrning i både teori och praktisk övning via de studiecase som deltagarna genomfört i vår organisation. I kommunens fortsatta utvecklingsarbete med styrning och ledning kommer de nya kunskaperna och insikterna som vi fått att bli mycket användbara, säger Lars Liljedahl, kommundirektör vid Härnösands kommun.


Sidan uppdaterades 2023-06-30