Ons 30 aug 2023 11:18

Nu lanseras boken ”Auditing Transformation: Regulation, Digitalisation and Sustainability”. Redaktörer är Jan Marton, Göteborgs universitet, Fredrik Nilsson, Uppsala universitet och CERs centrumledare Peter Öhman.

boklansering Uppsala -Auditing Transformation

Boken, som publiceras i serien “Routledge Studies in Accounting” diskuterar hur olika drivkrafter påverkar revisionsverksamheten. Boken täcker in flera drivkrafter och tillämpar ett brett utbud av forskningsmetoder men har samtidigt ett tydligt fokus på finansiell revision. Förutom redaktörerna och flera av de 37 kapitelförfattarna medverkar revisorer och företrädare för den hundraårsjubilerande revisorsorganisationen FAR. Boklanseringen är förlagd till Uppsala universitet.

– Det är roligt att både Routledge och FAR har velat lansera boken, kommenterar Peter Öhman.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-08-30