Framgångsrikt försvar av avhandling

Fre 23 feb 2024 15:48

Den 23 februari försvarade Jussara Reis-Andersson sin avhandling med titeln “Leadership in digitalisation: A practice-oriented approach for expanding access and application of digital technologies in K–12 education”.

Jussera Reis-Andersson

Jussara är verksam inom pedagogikområdet och knuten till CER via satsningen på livslångt lärande. I avhandlingsarbetet har hon utforskat digitaliseringsprocessen inom skolväsendet från ett både pedagogiskt och administrativt ledarskapsperspektiv. Huvudhandledare var docent Jimmy Jaldemark, forskare vid CER. Opponent var Mona Lundin, Professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-02-23