Jussara Reis-Andersson

Doktorand|Doctoral Student

Ingår i:
- Den nationella tvärvetenskapliga forskarskolan för digitala teknologier i utbildning (GRADE) https://graderesearch.umu.se/
- Forskargruppen Utbildningsledarskap och skolutveckling (ULS) https://www.miun.se/Forskning/forskargrupper/Utbildningsledarskap-skolutveckling/
- Higher Education and E-Learning (HEEL) https://www.miun.se/Forskning/forskargrupper/heel/
- Nationellt forskarnätverk om skolors styrning, organisering och ledarskap (NSOL) https://sola.kau.se/nsol/
- Pedagogy, Education, Praxis network (PEP) https://www.gu.se/pedagogik-kommunikation-larande/pedagogy-education-praxis
- Research on Educational Leadership (REL) https://www.edu.uu.se/forskning/pedagogik/rel
- Det kommunala samverkansprojektet i Sundsvallsregionen för digitalisering av utbildningsväsendet (DUVKOM)

Bakgrund

Civilingenjör, företagsekonom, lärare och skolutvecklare. Har en civilingenjörsexamen i informationsteknologi, en teknologi magisterexamen i datateknik, en ekonomie magisterexamen i företagsekonomi, en lärarexamen inriktad mot högstadiet och gymnasiet och en filosofie magisterexamen i utbildningsledning och skolutveckling. Jag är legitimerad lärare i ämnena företagsekonomi och teknik. Har bland annat arbetat som webbutvecklare, gymnasielärare, utbildningsledare, universitetsadjunkt, skolutvecklare.

Forskningsområden

Min avhandling handlar om förändringsprocesser som sker mellan skolledare och huvudman utifrån ett digitaliseringsperspektiv. Det handlar exempelvis om hur man kan skapa en organisation som gynnar lärandet.

Övrigt

https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/samverkan/goda-exempel-pa-samverkan/samarbetsavtal-harnosand/forskningsprojekt/duvkom---digitalisering-av-utbildningsvasendet-i-kommunerna http://graderesearch.umu.se/doktorander/doktorand-jussara-reis-andersson/

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Reis-Andersson, J. (2023). Leading the digitalisation process in K–12 schools – The school leaders’ perspective. Education and Information Technologies,  

Reis-Andersson, J. (2023). School organisers' expression on the expansion of the access and application of digital technologies in educational systems. The international journal of information and learning technology, vol. 40: 1, ss. 73-83.  

Konferensbidrag

Reis-Andersson, J. (2022). Networking between school organizers - supporting the advanced use of digital technologies in the educational system. Paper presented at the NETWORKED LEARNING CONFERENCE (NLC), Sundsvall, Sweden, May 16-18, 2022.

Reis-Andersson, J. (2022). School organizers’ work with expanding the access and application of digital technologies in schools. I Information Communication Technologies in Education : Proceedings of ICICTE 2022.. S. 10-

Reis-Andersson, J. (2020). Expanding the use of digital technologies in the Swedish educational system : – A study on management change practice between municipal school organizers and school leaders. Paper presented at the International conference on information communication technologies in education (ICICTE 2020), [DIGITAL] Samos, Greece, July 2-4, 2020.

Sidan uppdaterades 2023-09-21