Ny referensgrupp i CER

Tis 14 maj 2024 08:29

Majmötet var det första för den nya referensgruppen i CER, som numera består av tre interna och sex externa ledamöter.

referensgrupp CER
Från vänster: Carina Svensson, Skandia, Peter Öhman, CER, Jimmy Jaldemark, CER, Mikael Bergström, Länsförsäkringar Västernorrland (ordförande), Anders Wallner, HSB Södra Norrland, Anna Dahlgren, Diös och Mustafa Nourallah, CER. Saknas på bilden gör Carina Bergquist Palm, Nordeas Norrlandsstiftelse och Maria Humla, SPV.

Från årsskiftet har CER en delvis ny organisation, med tydligare länkar mellan forskningsverksamheten och nätverksdelen. I samband med det utsågs en ny referensgrupp, som nu har genomfört sitt första möte. Mandatperioden sträcker sig till och med 2026-12-31 och i referensgruppen ingår Carina Bergquist Palm, Nordeas Norrlandsstiftelse, Mikael Bergström, Länsförsäkringar Västernorrlands (ordförande), Anna Dahlgren, Diös, Maria Humla, SPV, Jimmy Jaldemark, CER, Mustafa Nourallah, CER, Carina Svensson, Skandia, Anders Wallner, HSB Södra Norrland och Peter Öhman, CER.


Sidan uppdaterades 2024-05-15