Lilium fortsätter i CER

Mån 17 juni 2024 13:06

Fastighetsbolag Lilium, ett av regionens större, fortsätter i CER de kommande tre åren.

Lilium

Lilium har sedan länge engagerat sig i utvecklingen av Sundsvalls stadskärna och omstruktureringsarbetet av cityhandeln. Sammantaget finns nu sex fastighetsbolag i CER-nätverket, vilket gör fastighetssidan till en fortsatt viktig del av nätverket. Det ger också en möjlighet att både bedda och fördjupa den delen av verksamheten i CER.


Sidan uppdaterades 2024-06-17