Kick‑off för det unika Vinnovaprojektet BUFFL

Ons 16 jan 2019 11:26

10 -11 januari träffades deltagarna inom BUFFL- projektet  under två dagar för projektuppstart i Uppsala.

Utbildning_Infomatik_programvaruteknik

BUFFL- projektet (branschutveckling hos banker och försäkringsbolag genom flexibelt livslångt lärande) är ett tvåårigt pilotprojekt där en ny typ av flexibel vidareutbildning för specialister ska tas fram. 

— Fokus i projektet är att ta fram korta, flexibla kurser för specialister inom bank- och försäkringsbranschen, säger professor Peter Öhman vid CER som leder arbetet  tillsammans med docent Jimmy Jaldemark från forskargruppen HEEL vid Mittuniversitetet, samt kollegor vid Högskolan i Kristianstad och Uppsala universitet. 
— Projektet är det första i sitt slag i Sverige, och syftet är att ta fram en nationell modell för vidareutbildning som ska kunna appliceras på olika typer av branscher och utbildningsinstitutioner.

Projektet har tilldelats sex miljoner kronor från innovationsmyndigheten Vinnova. Lärosätena arbetar tillsammans med Handelsbanken, Interrevisorerna IIA Sweden, Länsförsäkringar AB, Länförsäkringar i Västernorrland, Nordea, SEB, Skandia och Sparbanken Skåne, för att ta fram kursinnehåll och en pedagogisk modell.
— Mixen mellan akademin och näringslivet är en nyckelfaktor för att lyckas i projektet. Vi behöver branschernas blick och erfarenhet för att kunna ta fram en modell som tillgodoser behov av  kompetensförsörjning och kompetensutveckling, säger Peter Öhman och förklarar att man under dagarna i Uppsala tagit flera steg framåt i processen för att leda projektet till nästa fas.
— Vi kommer att arbeta vidare med att utveckla kursinnehåll och ta fram en preliminär pedagogisk modell som kurserna skall utformas efter tills nästa gång vi ses, säger Jimmy Jaldemark och berättar att ambitionen är att de första kurserna ska köras under hösten 2019. 

Läs mer om CER och Mittuniversitetets satsning från Vinnova

Kontakt


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2019-01-18