"Fler aktörer måste bidra till ett livslångt lärande”

Tis 20 aug 2019 09:10

Rektor Anders Fällström och två kollegor vid Mittuniversitetet skriver som replik på ett inlägg om det livslånga lärandet, publicerat den 13 juli på DN Debatt, att de är övertygade om att universitet och högskolor kan, och ska ha, en roll i ett livslångt lärande. 

Mobiltelefon

I debattinlägget omnämns CERs och Mittuniversitetets satsning på korta, flexibla kurser i det sk BUFFL-projektet särskilt:

"Flera universitet och högskolor, däribland Mittuniversitetet har under lång tid utbildad såväl gamla som unga utanför de traditionella ramarna där campusutbildningar på helfart varit normen. Det kan handla om kurser på distans eller flexibla distributionsformer och på halv- eller kvartsfart, eller föreläsningar på kvällar och helger.

På Mittuniversitetet och flera andra universitet, har detta koncept nu utvecklats vidare, ofta tillsammans med branscher för att kunna erbjuda en ännu mer flexibel utbildningstakt. Som ett exempel kan vi nämna Mittuniversitetets kurser som utvecklas tillsammans med stora aktörer inom bank- och finanssektorn. Här tar vi tillsammans med branschen fram korta, flexibla kurser för deras specialister och med målsättningen att delar ska kunna ingå i såväl uppdrags- som ordinarie utbildning.

Syftet är att ta fram en nationell modell för vidareutbildning som ska kunna appliceras på olika typer av branscher och utbildningsinstitutioner. Här kan deltagarna läsa sin egen takt, arbetsgivare behöver inte avvara sin personal under långa sammanhängande perioder och den utbildning som görs har stark anknytning till aktuell forskning".

Läs hela debattinlägget från Anders Fällström som publicerades 23 juli på DN Debatt här

Läs mer om BUFFL-projektet här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2019-08-20