Upptaktsträff för affärsutvecklingsprogrammet KrAft

Mån 02 dec 2019 10:10

I november var det upptaktsträff för affärsutvecklingsprogrammet KrAft som drivs inom ramen för det treåriga Botnia Atlantica projektet BID4E.

Plånbok, kreditkort , pengar

Botnia Atlantica projektet BID4E syftar till att stötta små och medelstora företag i Botnia Atlantica-regionen, där målet är att utveckla affärsmodellsinnovationer som stärker företagens konkurrenskraft och internationalisering.

En aktivitet i projektet är ett affärsutvecklingsprogram, KrAft, som inleddes i november med en upptaktsträff med cirka 30 deltagare. På programmet stod bland annat presentationer, föreläsningar, ”match-making” och diskussioner. Sju svenska och 13 finska företag deltog på plats.

Därefter har ytterligare företag valt att ansluta sig till programmet. Deltagande företag kommer från Västerbotten och Västernorrland på den svenska sidan samt Österbotten, Södra österbotten och Centrala österbotten på den finska sidan. Från Mittuniversitetet sida med ansvar för KrAft, deltar professor Heléne Lundberg och ek.dr. Edith Andresen, båda verksamma vid forskningsmiljön CER.

Efter mellanliggande kontakter mellan de svenska företagen och forskarna vid CER (via platsbesök eller Skypemöten), blir nästa steg i affärsutvecklingsprogrammet  en träff i december för de svenska företagen som samlas på Mittuniversitetet för ett eftermiddagsmöte med avslutande middag på Grönborg. Under detta möte får deltagarna diskutera sina utmaningar och vilket stöd de önskar i det fortsatta utvecklingsarbetet.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2019-12-20