Halvtid för samverkan med Timrå kommun

Ons 05 feb. 2020 16:07

Under tisdagen den 4 februari gästades Mittuniversitetets campus Sundsvall av tjänstemän och politiker från Timrå kommun och kommunstyrelsen.

Timrå kommun

Under besöket visades de förstudier och projekt som hittills fått finansiering via samverkansavtalet upp och både forskare och tjänstemän från kommunen deltog i presentationerna på de olika stationerna. Genom gemensamma arbetsformer,  samordnade strategier och samfinansiering skapas goda förutsättningar för förnyelse, hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft. Projekten är indelade i fem verksamhetsområden; verksamhetsutveckling genom digitalisering, optimering av samspel mellan samhälle och näringsliv, välskött skola, boende, integration och arbete (BIA) samt forskning och utveckling av fjärrstyrd flygtrafikledning. 

I projektet BIA undersöker forskarna befintliga integrationsprocesser i bostadsområdet Tallnäs i Timrå kommun, men ger också förslag på hur sådana kan utvecklas.
— Personer som är nya i Sverige behöver ges möjligheter att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, säger forskaren Gustav Lidén från Mittuniversitetet som driver projektet tillsammans med Timråbos VD Micael Löfqvist.
— För att etableringen på arbetsmarknaden ska lyckas så räcker det inte bara med att utlandsfödda får verktyg för att integreras. Det är minst lika viktigt att majoritetsgrupperna, i synnerhet etablerade arbetsgivare ser detta som en del av sin affärsutveckling, samt har verktygen, inspirationen och viljan som krävs för att det ska bli en lyckad integration, säger Micael Löfqvist. 

Mer om samverkansavtalet

Samverkansavtalet startades 2018 och pågår till 2020. Tillsammans satsar Mittuniversitetet och Timrå kommun 8 miljoner kronor i avtalet, 50% finansieras av kommunen och 50% av Mittuniversitetet. Engagemanget var på topp under gårdagens diskussioner och samtal. 

"Våra erfarenheter hittills visar på ett stor engagemang och intresse med många deltagare", säger Andreaz Strömgren, kommunchef i Timrå kommun. "Vi lär känna varandras verksamheter som gör nytta för verksamheten och utvecklar forskningen. Universitetet stärker också sin samverkan med skolor och näringsliv."

Läs mer på samverkan med Timrå kommun

av

av

av

av

av

av

av

av

av

av


Sidan uppdaterades 2023-09-18