Timrå kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal som stärker kopplingen mellan forskning, samhälle och näringsliv och skapar en gemensam kraft för utveckling och hållbar tillväxt.

Avtalet sträcker sig fram till 2021 där vi samverkar inom dessa prioriterade forskningsområden: 

  • Verksamhetsutveckling genom digitalisering
  • Optimering av samspel samhälle och näringsliv
  • Välskött skola
  • Boende, integration och arbete
  • Remote Tower: FoU fjärrstyrd flygtrafikledning

 

 

Kontakt

Timrå kommun

Andreaz Strömgren, kommunchef
E-post:
Telefon: 070-55 06 770

Peter Löthman, chef verksamhetsstöd och informationshantering
E-post: peter.lothman@timra.se
Telefon: 0730-57 87 89 

 

Kontakt Mittuniversitetet

Peter Öhman

Professor|Professor

010-1428677

Martin Paju

Forskningsrådgivare|Research Advisor

010-1428686