Ny träff inom affärsutvecklingsprojektet BID4E

Ons 19 feb 15:10

I det finsk-svenska affärsutvecklingsprojektet BID4E, som ges inom ramen för EU:s Botnia-Atlantica satsning, hölls 13-14 februari en lunch-till-lunch workshop på Söråkers herrgård för en grupp representanter för små och medelstora företag i Västernorrland.

Kraftträff 13feb

Temat var digital marknadsföring i form av film och sociala medier. Inspirationsföreläsningar följdes av givande gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten.

Nästa träff planeras till april 2020 och däremellan sker uppföljning i form av företagscoaching från Mittuniversitetets projektledare och forskare, Heléne Lundberg och Edith Andresen vid CER.

Kontakt

Edith Andresen

Universitetslektor

+46 (0)10-1428684

Heléne Lundberg

Professor|Professor

+46 (0)10-1428571