Så vill vi gärna bo när vi blir äldre – forskarna utvecklar hållbara affärsmodeller

Ons 11 nov 2020 08:31

Social samvaro och ett aktivt liv kan göra att individer håller sig friskare längre. Förstudien ”Affärsmodeller för hållbart boende för äldre” utgår från just det genom att studera Mitthems trygghetsboende Skepparen i Sundsvall.

I Skepparens 139 lägenheter bor personer som är 70 år och äldre. Här finns gemensamma ytor och lunchservering, aktiviteter planeras och utförs gemensamt. Boendeformen erbjuder möjlighet till social gemenskap som kan motverka ensamhet.
- Vi vet att ensamhet kan leda till sjukdom. Boende som möjliggör samvaro och gemensamma aktiviteter påverkar måendet och kan ge samhällsekonomiska effekter exempelvis genom att de boende hjälper varandra mer och på så vis avlastar hemtjänsten, säger Edith Andresen, forskare och verksam vid CER.
För Mitthem är det viktigt att se att modellen fungerar.
- Det är bra för oss som fastighetsägare att kunna visa på de nyttor och värden för främst hyresgästerna med boendeformer anpassade för äldre, säger Camilla Hjältman, chef kundcenter på Mitthem.

Studien är en fortsättning av EU-projektet Hållbart byggande och boende (Håsa). Problem som uppmärksammats inom Håsa är att lägenhetshyrorna generellt är höga vilket stänger ute mindre bemedlade personer från boende, så frågan är hur affärsmodellen ska utformas för att öka integrationen? Andra frågor handlar om hur boendet ska utformas praktiskt med en tajt budget, samt på vilket sätt fastighetsägare kan marknadsföra gentemot aktiva äldre?
- Vi kommer att göra intervjuer och bygga vidare på befintlig data, men Covid har ställt det till det för oss. Vi tittar på lösningar, säger Edith Andresen.

Läs mer om förstudien Affärsmodell för hållbart boende för äldre (f.d. trygghetsboende)

Kontakt


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-12-03