Hållbart Samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder (HåSa)

OM PROJEKTET: Hållbarhet inom byggande och boende är en hörnsten för regioners utveckling. HåSa syftade till att bidra till hållbart samhällsbyggande genom att utveckla goda, jämlika och attraktiva boende- och livsvillkor i mellersta Norrland.

Bild till projektet Hållbart samhällsbyggande (HåSa)

Podd om hållbart samhällsbyggande

Sidan uppdaterades 2022-12-28