Sista terminen för satsning på kompetensförsörjning genom korta, flexibla kurser

Tis 02 feb. 2021 07:57

Under drygt två år har CER tillsammans med andra aktörer, bland annat HEEL, genomfört det tvååriga BUFFL- projektet (branschutveckling hos banker och försäkringsbolag genom flexibelt livslångt lärande), där en ny typ av flexibel vidareutbildning för specialister tagits fram.

Innovation

Projektet, som finansierats av Vinnova, är det första i sitt slag i Sverige där syftet varit att ta fram en nationell modell för kompetensförsörjning. Birgitta Johansson på Länsförsäkringar i Stockholm, är en av de kursdeltagare som varit med sedan starten.

Du har gått och är godkänd på samtliga tre kursmoduler inom temaområdet företagsledning. Hur kom det sig att du valde just den här kursmodullen?
Som projektledare på Länsförsäkringar arbetar jag med att utveckla nya sätt för kunskapsinlärning. Bland annat håller vi på att ta fram ett nytt diplomprogram och insåg att ska vi gå från traditionella metoder till mer digitala metoder behövde jag själv bygga på mig kunskap kring vad som krävs att ta ställning till i ett sådant förändringsarbete. Sedan är jag genuint intresserad av dessa frågor.

Hur fungerade studierna tycker du?
Min erfarenhet var att man pratar mycket ute i verksamheterna om att förändra men att verkligen förstå vad som krävs är en helt annan sak. Jag ville veta vad forskningen kunde bidra med här, och få verkyg för att driva ett förändringsarbete - vilket jag också fick. Under studietiden fick vi träffa forskare som kunde ämnet och ta del av deras kunskap och lära sig att sätta det direkt i anslutning till vårt dagliga arbete. Det gjorde att jag snabbt kunde gå från kunskap till kompetens. Under tiden kunde jag också ha dialog med universitetet kring frågor som dök upp i mitt arbete kopplat till förändringsarbetet. 

Birgitta Johnsson, projektledare/kompetensutvecklare, på Länsförsäkringar AB.

Har du kunnat använda din utbildning i ditt arbete?
Absolut! Jag har använt processverktyget i de arbetsgrupper som jag har. Jag har också pratat och diskuterat i både styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupp om vad som krävs när vi förändrar metoderna och innehåll i våra utbildningar och exemplifierat vad som händer i ett sådant arbete. Jag har även lyft vikten av att ta ansvar på alla nivåer och skapat konsekvensanalyser. Det är som vi säger ett livslångt lärande på alla nivåer och man behöver prata om detta ofta och ge exempel vid varje tillfälle tycker jag.

Vad tar du med dig från kurserna?
Framförallt möjligheten att få läsa högskolepoäng under tiden som man jobbar och träffa dem som faktiskt har ägnat tid åt att forska i ämnet och få klarhet i vad som krävs i ett förändringsarbete. Att ta del av de processverktyg som behövs och insikten att alla i en organisation behöver förstå vart vi är påväg och varför för att en förändring ska kunna ske på riktigt. 

Kan du ge några tips på vad vi skulle kunna göra för att möjliggöra för fler yrkesverksamma att kunna kompetensutveckla sig?
Jag tror utan att veta att även i detta behövs en bra information till de medverkande så att de verkligen förstår nyttan med fortbildning också för bolaget eller organisationen i sig. Marknadsföringen tror jag också är jätteviktig och att man lyfter detta som ett win win koncept för både individen och organisationen. Det finns mängder med konsultbolag därute och jag tror att man behöver få fram vilka vinster bolagen kan göra om dem låter sina medarbetare välja att gå dessa moduler. För individen tror jag man behöver se över tiden det tar, det vill säga hur mycket tid man behöver lägga ner på kurserna för att klara sig. Det kan också vara så att man behöver jobba för att avdramatisera detta med tentamen.

Läs mer om BUFFL- projektet (branschutveckling hos banker och försäkringsbolag genom flexibelt livslångt lärande)

 


Sidan uppdaterades 2021-02-09