LF Liv och CER i nytt forskningsprojekt om AI och hållbara investeringar

Mån 22 mar 2021 13:21

Hur kan artificiell intelligens bidra till arbetet med ansvarsfulla investeringar? Det är huvudfrågställningen i forskningsprojektet ”ESG-prediktion” som har initierats av Länsförsäkringars Forskningsfond.

Kristofer Dreiman, Länsförsäkringar

På nyhetssajten Sak & Liv lyfter man upp Länsförsäkringars Forskningsfonds undersökning som fokuserar på hur man med hjälp av AI kan hantera ostrukturerad hållbarhetsinformation och bidra till investeringsprocessen i Länsförsäkringar Livs kapitalförvaltning, speciellt när det gäller att förutspå bolags hållbarhetsrisker.

– Tidigare forskning visar att det finns många metoder för att mäta företags hållbarhetsarbete men forskningen skiljer sig åt och det finns ingen större konsensus mellan metoderna. Oftast klumpas dessutom värdena ihop till en helhetsbedömning av analyserade bolag vilket försvårar tolkningen mellan agerande och enskilda utvärderingskriterier, säger Kristofer Dreiman, chef för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar Liv.

Forskningen om AI och ansvarsfulla investeringar finansieras av Länsförsäkringar Forskningsfond och bedrivs i samarbete mellan medarbetare från Länsförsäkringar Liv, Stockholms universitet, Högskolan i Gävle och Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet.

Läs hela artikeln här på nyhetssajten SAK & Liv


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-03-22