Onlineföreläsning ‑ om pandemi, konsekvenserna av hemarbete och beroendeproblematik

Fre 04 mars 2022 09:17

Fredagen den 4 mars bjöd CER-nätverket in till en kostnadsfri onlineföreläsning med inriktning på den hållbara människan - denna gång med beroenden och beroendeproblematik i fokus.

David Lindström

Drygt 80-talet medarbetare från CER-nätverket lyssnade på David Lindström från Ljung&Sjöberg som föreläste på temat ”Pandemi, hemarbete och beroendeproblematik”. 

David Lindström pratade om hur ett beroende uppstår, vilka mekanismer som styr och hur vi som medmänniskor, chefer och arbetsgivare kan förebygga och stödja. 
— Upplever man en oro eller ser ett förändrat beeteende hos en kollega eller medarbetare är det viktigt att agera. Att göra någonting inledningsvis är ofta avgörande för om individen lyckas vända ett missbruk, säger David Lindström och menar att magkänslan ofta är rätt när det gäller den här typen av problematik.

Mer om CER-nätverkets arbetsgrupp befintliga medarbetare
Genom sina evenemang och webbinarier vill arbetsgruppen befintliga medarbetare bidra till personlig utveckling, kompetensutveckling och främja det goda ambassadörsskapet bland ledare och medarbetare som verkar inom CER-nätverket. Under en längre tid har arbetsgruppen arbetat med temat Hållbar människa, ett tema som också ligger fast för 2022.

Förslag på framtida teman?
Önskar du lämna förslag på framtida teman för arbetsgruppen för befintliga medarbetare att jobba vidare med, kontakta: Camilla.Bylund@hsb.se eller Camilla.Granat@liliumab.se, sammankallande i arbetsgruppen (2022) för befintliga medarbetare, CER-nätverket.

 

Kontakt

Lena Burman

Kommunikatör|Communications Officer

+46 (0)10-1428449


Sidan uppdaterades 2022-03-04