Stort fokus på jämställdhetsfrågan i revisionsbranschen

Ons 11 maj 2022 18:10

I drygt tio år har jämställdhetsfrågan varit i fokus bland revisorer. Peter Öhman, CER, och Katharina Rahnert, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, sätter frågan ytterligare under lupp i en debattartikel som publicerades i tidningen Balans aprilnummer.

hemarbete jobba hemifrån corona covid

I drygt tio år har tidningen Balans årligen presenterat statistik som rör andelen kvinnor och män som är verksamma inom revisionsbranschen. Artikelförfattarna anser dock att statistiken varit för endimensionell - trots att utvecklingen går åt "rätt håll" - och efterlyser en djupare analys och ett mer nyanserat resonemang om hur det ser ut på olika hierarkiska nivåer. De anser också att diskussionen först och främst har fokuserat på delägarskap och uppdrag med beslutanderätt (styrelser, ledningsgrupper och övrigt chefskap) och tenderat att stanna vid sifferexercis.

De skriver bland annat att en analys visar att det sedan tio år tillbaka finns i stort sett lika många kvinnliga som manliga revisorsassistenter. Däremot uppgår andelen kvinnliga kvalificerade revisorer bara till 35 procent, vilket tyder på att kvinnorna inte tar steget från revisorassistent till auktoriserad revisor i samma utsträckning som männen. Fler kvinnor än män väljer att lämna revisionsbranschen och därmed varken auktoriseras eller når de högre positionerna i karriärstrappan. Att underlätta för fler kvinnor att stanna kvar, t.ex. genom organisatoriska, strukturella och kulturella förändringar kan få långsiktiga, positiva effekter menar artikelförfattarna.

Läs hela debattartikeln här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-05-30