96 forskare skriver unik antologi om skogens värden

Tis 21 juni 2022 10:24

Nu finns en rykande färska antologi om Skogens Värden utgiven, där CERforskarna Peter Öhman och Soleiman M. Limaei bidragit med deras syn på skogen tillsammans med 94 andra forskare från olika lärosäten.

trädkronor i solsken fotograferade underifrån.

Sverige har störst skogsareal av alla EU-länder och debatten om skogen har varit intensiv under de senaste åren. Ofta används argument som utgår från forskning. De medverkande forskarna i antologin representerar ett drygt 20-tal olika lärosäten, organisationer och företag och en mängd olika ämnesområden. Det är första gången någonsin som så många forskare samlas i en publikation med skogen som tema.

– Antologin ”Skogens värden – forskares reflektioner” syftar till att belysa skogen utifrån många olika temaområden och vetenskapliga perspektiv. Vi vill lyfta fram den kunskap som finns i en lättillgänglig form, säger Catrin Johansson, professor i organisationskommunikation och hållbarhetskoordinator vid Mittuniversitetet. 

Antologin har ett format där forskare genom att skriva en kort text utifrån sin forskning eller andra erfarenheter på ett givet tema, bidrar till en ökad spridning av kunskap om ämnet i samhället. Texterna är populärvetenskapliga och målet är att nå en bredare läsekrets än de som vanligen läser vetenskapliga publikationer.

– Ambitionen var att samla ett brett kunskapsunderlag med reflektioner om skogen och vi bjöd in forskare från såväl naturvetenskap, teknik, ekonomi, samhällsvetenskap som humaniora, säger projektledaren Inger Axbrink.

Den svenska skogen behöver mer hållbara lösningar i framtiden, och antologin kan förhoppningsvis öka kunskapen om den forskning som finns. Antologin är uppdelad i kapitlen; Biologisk mångfald, Klimat, Skogens många värden, Skogsskötsel, Nya bioekonomin och Andra perspektiv.

Antologin finns att läsa på www.miun.se/skogensvarde och via det digitala vetenskapliga biblioteket DIVA.

Det går också att beställa en tryckt version.

Redaktionskommitté:

Catrin Johansson, hållbarhetskoordinator och professor i organisationskommunikation
Hans-Erik Nilsson, dekan fakulteten för Naturvetenskap teknik och medier
Peter Öhman, professor i företagsekonomi
Bengt-Gunnar Jonsson, professor i biologi
Birgitta Engberg, docent i kemiteknik
Oskar Englund, docent i miljöteknik
Per Simonsson, doktor i biologi samt hedersdoktor
Inger Axbrink, forskningskommunikatör


Sidan uppdaterades 2022-06-22