Gästforskare med redovisningsområdet som arbetsfält

Tor 12 okt 2023 08:58

Under två veckor har CER haft förmånen att ha en gästforskare på besök, docent Tarek Rana från det australienska universitetet RMIT.

Tarek Rana och Peter Öhman

Innan Tarek kom till CER och Sundsvall har han även hunnit besöka kollegor i USA, England och Stockholm. En utflykt på nästan två månader som gett många intryck och forskningsuppslag.

— Det är verkligen en injektion i forskningen och i mitt arbete att få möjlighet att åka iväg och träffa forskarkollegor på det här sättet. Och jag har blivit så väl omhändertagen här på Mittuniversitetet, säger han.

Han berättar att han både hunnit ge föreläsningar, ha enskilda samtal med doktorander, delta i interna seminarier och externa möten och events med partners i CER-nätverket samt på Mittuniversitetets akademiska högtid i Östersund.
— Huvudsyftet med besöket har dock varit att få tid att utveckla gemensamma projekt som jag har med professor Peter Öhman. Bland annat skriver vi just nu på ett par vetenskapliga artiklar och planerar för antologier inom redovisning och riskhantering samt revision i offentlig sektor.

Peter och Tarek möttes för första gången 2020 via den gemensamma forskarkollegan Jan Svanberg, verksam vid CER. Jan var då på ett forskarutbyte på RMIT i Australien. Via Jan knöts kontakter och tillsammans har de tre arbetat med flera forskningsprojekt sedan dess.

Tarek Rana disputerade 2016 inom området redovisning och redovisningsskyldighet i offentlig sektor. Nu delar han sin tid mellan undervisning och forskning. Däremellan handleder han en grupp doktorander. Innan doktorandstudierna arbetade Tarek, som har en bakgrund som civilekonom, som revisor på en mindre revisionsbyrå och som redovisningskonsult på KPMG. Några år in i yrket insåg han att han ville vara med och påverka branschen och samhället, och nyfikenheten och lusten till fortsatta sina studier drev honom tillbaka till akademin. Ett val han inte ångrat.
— Frågar du min fru så kan hon ibland ifrågasätta mitt val med tanke på att lönen var högre som redovisningskonsult än som forskare, säger han och skrattar. Samtidigt förstår hon ju också mitt behov av att bidra till kunskapsspridning och utveckling.

Tarek säger att vistelsen i Sundsvall var mycket produktiv i fråga om att utveckla kommande forskningssamarbeten och han har också fått en bättre uppfattning om vad både seniora forskare och forskarstuderande knutna till CER arbetar med för frågor.
— Särskilt intressant var det att se hur starkt kopplat CER är till det omgivande samhället.
Förhoppningsvis kan besöket i Sverige leda till att flera band knyts mellan RMIT och Mittuniversitetet, även inom andra områden än de CER verkar inom. Bland annat finns starka beröringspunkter inom områdena digitalisering and hållbarhet.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-10-13