Webbinarium om socialt hållbara bostadsområden i den gröna revolutionens spår

Fre 15 dec 2023 16:03

Den 15 december 2023 bjöd Bomorrow in till webbinarium om socialt hållbara bostadsområden, där man bland annat samtalade om möjligheterna att matcha förväntningar i fråga om bostäder inför nyetableringar - vad krävs för att möta dessa förväntningar? Vilka möjligheter finns och vilka är utmaningarna?

Webbinarium om socialt hållbara bostadsområden i den gröna revolutionens spår
I studion: Christer Berglund, vd HSB Södra Norrland och Andreaz Strömgren, Stadsbyggnadsdirektör Sundsvalls kommun samt opinion- och medlemsutvecklare Bodil Hansson, HSB Södra Norrland. Chris Österlund, vd Bodkyrkabyggen, deltog via länk.

Världens blickar riktas mot Norra Sverige när industrin ska investera 1100 gröna miljarder i klimatomställningen. I Västernorrland och Sundsvallsregionen planeras det för vätgasfabriker i Ånge, flygbränsletillverkningen i Långsele, Liquid Winds satsningar i Örnsköldsvik och Sundsvall samt PTLs anodtillverkning i Torsboda. Det här skapar framtidstro och regionen står inför en historiskt tilllväxtresa.

Men parallellt med det ser vi också att den sociala oron runt om i Sverige ökar. En social oro som många gånger har en direkt koppling till dom miljonprogramsområden som byggdes under 60- och 70-talen. Områden som idag karaktäriseras av ett ensidigt bostadsutbud, där nästan allt är hyresbostäder med en väldigt stor andel tvåor och treor.

När vi nu ska bygga ut samhället i samma takt som vi gjorde på 60- och 70-talen. Hur bör vi då tänka när det gäller planering av nya områden och förtätning av befintliga? Hur skapar vi socialt hållbara bostadsområden i den gröna revolutionens spår?

Vid webbinariet medverkade Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen, Christer Berglund, vd HSB Södra Norrland och Andreaz Strömgren, Stadsbyggnadsdirektör Sundsvalls kommun. Samtalsledare var opinion- och medlemsutvecklare Bodil Hansson, HSB Södra Norrland.

Se webbinariet i efterhand

Kontakt

Lena Burman

Kommunikatör|Communications Officer

+46 (0)10-1428449


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-01-22