Event för ekonomstudenter inför fördjupningsvalen

Fre 31 mars 2023 12:55

Den 7 mars bjöds studenterna i årskurs 1 in till ett event där de fick veta mer om de fördjupningsval som ska ske inför termin tre, samtidigt som de fick möjlighet att träffa och prata med representanter från CER-nätverket.

nätverkande_CER_7mars

Syftet med eventen, som genomfördes tillsammans med ekonomistudentföreningen Sundekon, var att erbjuda studenterna en tydligare bild över vad de olika fördjupningsinriktningarna kan leda till för olika yrkesval efter avslutad examen.

I det panelsamtal som genomfördes deltog Stina Altin, PwC, Lizze-Lott Bergman, Deloitte, Anna Sundholm, KPMG, Samuel Westrin, Grant Thornton, Inger Nordström, Handelsbanken, Karolina Strömberg, Skandia, Inger Nordqvist, SCA och Carl Westergren, CER. Samtalsledare var Edith Andresen, CER.

Kontakt

Lena Burman

Kommunikatör|Communications Officer

+46 (0)10-1428449


Sidan uppdaterades 2023-03-31