Känslor styr vår vilja och förmåga att använda digitala betalningsmetoder

Mån 17 juli 2023 15:45

CERs doktorand Masoome Abikari kartlägger hur bankkunders känslor påverkar viljan att använda nya digitala betalningsmetoder och resultaten redovisas i artikeln "Negative emotions and consumer behavioural intention to adopt emerging e-banking technology".

Masoome

Studien undersöker i vilken mån konsumenters positiva och negativa känslor, som bland annat tillfredsställelse och motvilja, påverkar deras vilja och förmåga att anamma nya betallösningar. Artikeln är publicerad i tidskriften Journal of Financial Services Marketing  och skriven tillsammans med Peter Öhman och Darush Yazdanfar, också verksamma vid CER.

Studien visar bland annat att konsumenter som ser nya digitala tjänster som ett verktyg som bidrar till ökat ekonomiskt välstånd har lättare att ta till sig nya betallösningar än de konsumenter som upplever ett emotionellt motstånd mot att använda ny teknik. 

Artikelförfattarna menar till exempel att ny teknik kan skapa en känsla av otillräcklig mänsklig interaktion och bristande kontroll hos konsumenter, något som i sin tur kan bidra till frustration och minskad vilja att använda sig av nya tekniska lösningar inom så kallad e-banking.

Läs hela artikeln här


Sidan uppdaterades 2023-07-18