Livaktigt CER‑symposium genomfört

Ons 12 juni 2024 16:28

Den 3 och 4 juni genomförde CER ”2024 CER FinTech Symposium” i L-huset, Campus Sundsvall. De 24 forskningsartiklar som presenterades under symposiet väckte engagerande diskussioner och avslöjade att FinTech-lösningar bär på både potential och utmaningar.

deltagare vid CER FinTech symposium
Samtliga deltagare vid CER FinTech symposiet.

Deltagarna diskuterade bland annat vilken roll centralbankens digitala valutor kan komma att få och deras möjliga inverkan på digitala tillgångar. Ett annat fokuserat område var övergången till ett kontantlöst samhälle i utvecklade länder och fördelarna med att använda FinTech-lösningar för att stödja befolkningen i utvecklingsländer. Frågor relaterade till risk, finansiell stabilitet och entreprenöriell finansiering fick också stor uppmärksamhet.

Symposiet innehöll även en ”Meet the editor-session”. Här följdes presentationer av en diskussion mellan fyra inbjudna redaktörer – Sabri Boubaker från EM Normandie Business School, Arman Eshraghi från Cardiff University, Luu Duc Toan Huynh från Queen Mary University of London, och Sofia Johan från Florida Atlantic University – och symposiedeltagare om publicering av forskningsresultat inom FinTech-området. Symposiet berikades ytterligare av att de tre huvudtalarna lyfte fram den senaste tidens forskning om FinTech, entreprenöriell finansiering och finansiellt välmående. Föredragen, som finns tillgängliga via länkarna nedan, gav nya perspektiv och stimulerade diskussionerna.

CER gratulerar Lars Hornuf och Matthias Mattusch från Technische Universität Dresden till ”CER FinTech Symposium Best Paper Award”, och Lambis Dionysopoulos från University of Reading till ”Best PhD Paper Award”. 

Lambis Dionysopoulos från University of Reading

Lambis Dionysopoulos från University of Reading.

Matthias Mattusch från Technische Universität Dresden

Matthias Mattusch från Technische Universität Dresden.

”2024 CER FinTech Symposium” arrangerades av CER och Ekonomiforskningsstiftelsen med stöd från EM Normandie Business School (Frankrike), Academy of Financial Services (USA) och Cardiff University (Storbritannien). Samarbetet belyser det globala intresse som finns för bank- och FinTech-relaterade studier.

Se Key Note-presentationerna som sändes vid symposiet i efterhand

Arman Eshraghi, Cardiff University. 

Sofia Johan, Florida Atlantic University. 

Anders Stenkrona, Nordea

 

Före galamiddagen - mingel med inslag av magi tillsammans med trollkonstnären Arkadia

Kontakt


Sidan uppdaterades 2024-06-13