Finansiell reglering och tillsyn: Riskhantering

Finansiell reglering och tillsyn: Riskhantering

Kursen erbjuder dig fördjupade kunskaper inom finansiell reglering och tillsyn av riskhantering i finansiella företag.

alumn samverkan arbetslivsanknytning

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

+46 (0)10-1428677