Kund- och affärsrelationer: Affärsrelationskvalitet

Kursen erbjuder dig fördjupade kunskaper och färdigheter inom området kvalitet i affärsrelationer (business relationship quality), hur företag arbetar med kvaliteten i affärsrelationer och vilka för- och nackdelar som detta kan medföra för företag.

alumn samverkan arbetslivsanknytning

Sidan uppdaterades 2021-07-15