Företagsvärdering: Diskonterade kassaflödesansatser

Företagsvärdering: Diskonterade kassaflödesansatser

Kursen erbjuder dig fördjupade kunskaper om kassaflödesvärdering av ett företag.

pengaflöden

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

+46101428677