Företagsvärdering: Diskonterade kassaflödesansatser

Kursen erbjuder dig fördjupade kunskaper om kassaflödesvärdering av ett företag.

pengaflöden

Sidan uppdaterades 2021-07-15