Finansiell reglering och tillsyn: FinTech

Kursen ger färdjupande kunskaper om vad FinTech är som exempelvis finansiell teknologi, artificiell intelligens och blockchain, samt den reglering och tillsyn som omfattar FinTech.

Illustration för informationsvetenskap

Sidan uppdaterades 2021-07-15