Förändringsledning: Digitalisering & affärsmodeller

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom digitalisering, och digitaliserings effekter på en verksamhets affärsmodeller.

förändringsledning

Sidan uppdaterades 2021-07-15