Förändringsledning: Digitalisering & affärsmodeller

Förändringsledning: Digitalisering & affärsmodeller

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom digitalisering, och digitaliserings effekter på en verksamhets affärsmodeller.

förändringsledning

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

+46101428677