Företagsvärdering: Expertis och intuition

Kursen erbjuder dig fördjupade kunskaper om hur individers expertis och intuition påverkar företagsvärdering.

sedlar

Sidan uppdaterades 2021-07-15