Företagsvärdering: Expertis och intuition

Kursen erbjuder dig fördjupade kunskaper om hur individers expertis och intuition påverkar företagsvärdering.

sedlar

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

+46 (0)10-1428677