kund‑ och affärsrelationer: Kundengagemang

Kursen erbjuder dig fördjupade kunskaper om fenomenet kundengagemang (customer engagement), hur kunder (konsumenter) blir aktivt engagerade i företag och vilka för- och nackdelar som engagemanget kan medföra för företag men även för konsumenter.

Internationalisering IRO utlandsstudier utbytesstudent

Sidan uppdaterades 2023-12-20