Kund- och affärsrelationer, kundlojaliteten

Kursen fokuserar fenomenet kundlojalitet (customer loyalty), hur kunder (konsumenter) blir lojala och vilka för- och nackdelar som lojaliteten kan medföra för företag men även för konsumenter.

Arbeta hemifrån

Sidan uppdaterades 2021-07-15