Våra kurser är öppna för företag och andra organisationer, men inte för privatpersoner. Utbildningsinsatserna är så kallad uppdragsutbildning och ska gälla personalutbildning, som är tänkt att få betydelse för hur deltagarna senare utför sina arbetsuppgifter.

Illustrated cog wheels with symbols for humans inside.

Sidan uppdaterades 2021-07-13