Förändringsledning: Orkestrering av innovation, roller, förmågor och aktiviteter

Kursen ger färdjupande kunskaper om förändringsledning i avseende hur innovation kan orkestreras generellt och med betoning på offentlig sektor samt via strategiska nätverkssamarbeten mellan offentliga/privata aktörer.

agilt lärande

Sidan uppdaterades 2023-12-20