Kursen ger dig kunskapar i hur du ska kunna planera, implementera och genomföra projekt som syftar till organisatorisk utveckling inom ett aktuellt område.

nyhetsanställning

Sidan uppdaterades 2021-07-15