Företagsvärdering: Relativa värderingsansatser

Företagsvärdering: Relativa värderingsansatser

Kursen erbjuder dig fördjupade kunskaper om relativ värdering av ett företag.

värdering

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

+46101428677